top of page

נאמנות, ערבות, מתינות, הכלה

בית מדרש נעימ''ה

betmidrash_benzakai.jpg
ללמוד מתורתם של חכמי ספרד והמזרח

עם השיבה לארץ ישראל נותר עלום קורפוס שלם של מקורות ממסורת רבנית וקהילתית של יהודי ספרד וארצות האסלם. היעדרו בולט לא רק ממערכת החינוך ומהתרבות הישראלית, אלא גם מבני ובנות הקהילות של 'עדות המזרח' עצמן.


קהילת דגל יהודה היא בית המאפשר חיבור מחדש למסורות אבותינו ואימותינו שנקטעה – באמצעות תפילה, פיוט ולימוד.


בית מדרש נעימה הוא בית המדרש השבועי של דגל יהודה, שבו אנו לומדים ולומדות בחברותא מתורתם של חכמי ספרד והמזרח. מנחי הלימוד הם חברים וחברות, הלוקחים על עצמם גם להכין הסברים נלווים ורקע היסטורי או הלכתי.

בשנה הראשונה תשע"ז למדנו מפירוש החיד"א (ר' חיים יוסף דוד אזולאי, 1806-1724) לפרקי אבות. צללנו לעומק הטקסט ודלינו ממנו תשובות ותובנות לימינו – בהלכה, הגות ומוסר.

ראשון לציון הנה הנם
נעימה תשע"ח
​לימוד מתורתם של הראשונים לציון, עוד מהמאה ה-19. באמצעות דמותם, פועלם ותורתם נחשפנו לסוגיות חברתיות דתיות ופוליטיות של תושביה של ירושלים ולהווייתה.

דגל יהודה | קהילה ספרדית שוויונית, נוהגת על פי מסורות הספרדים ויוצאי ארצות האסלם, ברוח של מתינות עם נאמנות למסורת ישראל | משנת התש״ס 2000

bottom of page