top of page

קהילה לטקסי חיים

צריך בינתיים להשאיר ולחשוב בועד עוד על כמה להפוך את זה לפורמלי... (דרורי למשל)

אסנת יש לך תמונות מהלימוד עם חן והילדה מיקר?

 

  • סדנת כלולות

  • ברית מילה וזבד הבת

  • בר\בת מצווה

דגל יהודה | קהילה ספרדית שוויונית, נוהגת על פי מסורות הספרדים ויוצאי ארצות האסלם, ברוח של מתינות עם נאמנות למסורת ישראל | משנת התש״ס 2000

bottom of page