top of page

מי אנחנו

דגל יהודה היא קהילה  ספרדית שוויונית, הנוהגת על פי מסורות הספרדים ויוצאי ארצות האסלאם. אנו שואפים לממש חיים יהודיים המשלבים מתינות עם נאמנות למסורת ישראל בהשראת חכמי ספרד והמזרח, תוך מתן מענה לצורכי הזמן והאנשים והנשים הנכנסים בקהלנו. הקהילה עצמאית ואינה משתייכת לאף זרם מהזרמים היהודים.

דגל יהודה משמשת מקום לתפילה, לימוד ועשייה חברתית, וחברים בה מכל קצוות העיר, אך בעיקר משכונות ארנונה, ארמון הנציב, תלפיות, בקעה, מושבה גרמנית.

הקהילה היא אינטימית, המאפשרת היכרות עמוקה, חברית ונינוחה. כל אחד ואחת מוזמנים להביא מסורות מהבית פנימה לתוך הווי הקהילה. יחד עם אינטימיות זו כל אירועי הקהילה פתוחים לקהילה הרחבה.

מודל הרצף הספרדי

 

בקהילה מתקיים 'מודל הרצף הספרדי' - כל אחד ואחת מהחברים והחברות נמצאים לאורך רצף רחב של אמונה, שמירת מצוות ויחס למסורת, כפי שהתקיים בקהילות יהודי ארצות האסלם ובהווי של יהודים מזרחיים בישראל. אנו רואים במודל זה מסורתיות מחברת, כוח מרפא להפרדות בין קהלים הנובעים מהנטייה להגדרות קשוחות בחברה הישראלית.

שותפות

 

אנו מקיימים שוויון מלא בין נשים וגברים בהובלת הקהילה ובהוויית בית הכנסת. השוויוניות אינה רק מגדרית, והיא מתבטאת בתפילה משתפת, של יודעי תפילה ושל אלה שהתפילה אינה שגורה בפיהם, של ילדים וילדות המובילים חלקים בתפילה, ושל כל איש ואישה באשר הם החפצים להיות שותפים לחיים יהודיים.

חיבור מחדש

בנוסף להיותה קהילה מתפללת, דגל יהודה מתייחדת בהיותה בית ללימוד וחיבור מחדש למסורת ותרבות יהדות ארצות האסלם, שחלק גדול ממנה נשכח ונקטע בתהליך השיבה לישראל. אנו לומדים מתורתם של חכמי ספרד והמזרח ו"דורשים" מהם לתוך מציאות חיינו – לפני קבלת שבת (סביב משקה ומטעמים); בבית מדרש נעימה; ובאמצעות שירה ופיוטים. אנו מקיימים סדנאות ללימוד טעמי המקרא, תפילה ופיוטים בנוסח הספרדים ועדות המזרח לחברי וחברות הקהילה ולקהל הרחב.

נטועים בשכונה

 

דגל יהודה נטועה בשכונה (גם אם יש חברים וחברות מחוץ לשכונה), ופעילותנו החברתית משקפת חיבור למקום. אנו פועלים בשיתוף עם מועדון אנוש ועם "דרך האמנות", בגינה הקהילתית בארמון הנציב, מקיימים פעילות תרבותית לציבור הרחב בבית בן יהודה, ובעבר גם במלון עדן (ששימש משכן גם לפעילות חברתית). רבים ורבות מחברי הקהילה מעורבים בפעילות חברתית ובהתנדבות אישית– כל אחד ואחת בתחומם (קשישי, חונכות אישית, פעילות עם נוער בסיכון, עבודה עם אסירים בשיקום, עבודה בתיאטרון שיקומי ועוד).

דגל יהודה ־ על שם מי ולמה

 

בבואי לתאר את הסיבות לבחירה בשם "דגל יהודה" עבור הקהילה הספרדית שיוויונית, ברצוני לשתפכם בזיכרון אישי. בכל שבת וחג, לעת ברכת הכהנים בבית הכנסת יש"א ברכה בו התפללנו, נשא ראשי את משקל ידו הכבדה של אבי, יהודה דניאל אלעזר ז"ל. לא יכלתי לראות דבר, מכוסה בטליטו של אבא, ואחי הצעיר לצידי. הכהנים מברכים, ואבא מוסר את מורשתו בידיו הגדולות אל ראשי לקולות סלסול החזן. שם בבית הכנסת ינקתי יותר מאשר ניגונים מתוקים ותפילות סדורות. שם ירשתי תחושת שייכות למורשת ארוכת דורות. עתיקה ומתחדשת, מסורתית ונושמת. עוד...

דגל יהודה | קהילה ספרדית שוויונית, נוהגת על פי מסורות הספרדים ויוצאי ארצות האסלם, ברוח של מתינות עם נאמנות למסורת ישראל | משנת התש״ס 2000

bottom of page