top of page

הצטרפו לעשייה

דגל יהודה נטועה בשכונה.

מוקדי ההתנדבות שלנו מגוונים – מן הגינה הקהילתית בארמון הנציב ועד מועדון אנוש ברחוב שלום יהודה.

מתחברים לקבוצות וקהילות מגוונות בפרויקטים משותפים עם בית בן יהודה, עם פרויקט קשישי (חלוקת מזון לקשישים בשכונת קטמון), בתיאטרון פסיק, בקהילות שרות ובערבות. וגם בשקט ובין רואה חברי הקהילה מעורבים כל אחד בתחומו בעשייה ובהתנדבות (ליווי וחונכות, לימוד לקראת בת מצווה ולימוד קריאה בתורה).

כל רעיון לעשייה המחברת בין איש לרעהו ואישה לרעותה יבורכו. מוזמנים להצטרף לאחת היוזמות הקיימות או להציע חדשות.

היו שותפים לנו בתחומי העשייה!

דגל יהודה | קהילה ספרדית שוויונית, נוהגת על פי מסורות הספרדים ויוצאי ארצות האסלם, ברוח של מתינות עם נאמנות למסורת ישראל | משנת התש״ס 2000

bottom of page