שבתות ומועדים

דגל יהודה מתכנסת לשחרית של שבת אחת לחודש. זהו זמן לתפילה, לחיבור קהילתי ולשמחה. אחרי תפילת שחרית מתכנסים לסעודת שבת קהילתית, מלווה לעתים בפירות הלימוד בבית מדרש נעימ"ה ובשירת פיוטים. את מטעמי הסעודה המגוונת מביאים חברי הקהילה.

לוח המועדים שלנו כולל: סליחות בחודש אלול; ימים נוראים; חנוכה; טו בשבט הנחוג עם מועדון אנוש; פורים ברוב עם והדר; מימונה שבה חברים מוסלמים מכבדים אותנו בחמץ; בל"ג בעומר מתארחים במדורה של אנוש ללימוד וקומזיץ; תיקון ליל שבועות מתייחד בקריאה המסורתית לשבועות מתורה לנביאים וכתובים תורה שבעל פה והזוהר; בתשעה באב קוראים איכה עם קהילות אחרות, ומשתדלים לסיים כמעט תמיד בשבת נחמו.

דגל יהודה | קהילה ספרדית שוויונית, נוהגת על פי מסורות הספרדים ויוצאי ארצות האסלם, ברוח של מתינות עם נאמנות למסורת ישראל | משנת התש״ס 2000