top of page

דרשה קהילתית שבועות תש"ף
מת"ן תורה: חורזים את עשרת הדברות מתורה לנביאים

חברים וחברות מדגל יהודה וערבות בדרשות על עשרת הדברות
השוזרות כל דיבר מהתורה להקשריו בנביאים.

הדרשות נאמרו בזום בערב תיקון ליל שבועות אור לה' סיון תש"ף 27.5.20

דגל יהודה | קהילה ספרדית שוויונית, נוהגת על פי מסורות הספרדים ויוצאי ארצות האסלם, ברוח של מתינות עם נאמנות למסורת ישראל | משנת התש״ס 2000

bottom of page