top of page

קישורים מומלצים

דרך האומנות

סטודיו דרך האומנות מופעל על ידי לאגודה לבריאות הציבור בניהולה של הצורפת שיראל טובול. הסטודיו מהווה מפעל מוגן המקנה בית חם ואוהב עבור אנשים המתמודדים עם קשיים נפשיים שדרך העשייה והיצירה האומנותית עוברים תהליך שיקומי אישי-נפשי ותעסוקתי.

קואופרטיב צדקא

ניסיון (והצלחה!) לשלב חיי שיתופיות וקהילתיות בתוך העיר וליצור שילוב בין צדק לצדקה מטרתנו בקואופרטיב צדקא היא להביא את התנובה והמחירים של השוק הסיטונאי אליכם הביתה ולמשפחות הזקוקות לגיוון בתפריט.

קשישי

קהילת קשישי בשיתוף תלמידי ותלמידות תיכון הרטמן, סושי רחביה ותנועות נוער (הצופים, בני עקיבא) מציינת היום שנתיים להקמתה: 26 משפחות, עשרות מתנדבים ותורמים.
קשישי כבר לא רק פרוייקט, קשישי משפחה.

עמותת אנוש

עמותת אנוש הוקמה ב 1978- במטרה לסייע למתמודדים עם מוגבלות נפשית במהלך השנים פיתחה העמותה שירותי שיקום חדשניים ופורצי דרך, המבוססים על התאמה אישית ועל ערכי גישת ההחלמה, המאפשרים לאדם לחיות חיים מלאים ובעלי משמעות.

ארגון ״קהילות שרות פיוט וניגון״ (ע״ר) הוקם בשנת 2002 ומאז פועל למען יצירת מפגש בין עולם הפיוט לציבור הרחב ולתרבות הישראלית העכשווית...

ערבות

קבוצת 'ערבות' שואפת להנכיח ערוץ חדש של חשיבה ושיח במרחב הציבורי, הנשענים על מסורות והגות יהודי ארצות האסלאם ועל תורת אימותינו שעברה בשרשרת ה...

ממזרח שמש

ממזרח שמש הוא בית מדרש למנהיגות חברתית, המטפח פעילים ומנהיגים חברתיים, לעשייה חברתית ברוח מסורת ישראל ובהשראת מורשת יהודי המזרח.

החכם היומי

החכם היומי הוא מאגר מידע אינטרנטי נגיש על חכמי ישראל בדורות האחרונים ודברי תורתם בנושאים של אהבת ישראל, צדקה ומרפא, לימוד תורה, מנהג ישראל, מסורת אבות, גאולת ישראל, ובין ישראל לעמים. בכל יום נלמד דף על חכם אחר, שאותו יום הוא מועד פקידתו. מאגר המידע מהווה תשתית ללימוד יומי בבתי כנסת, קהילות ובתי ספר.

דגל יהודה | קהילה ספרדית שוויונית, נוהגת על פי מסורות הספרדים ויוצאי ארצות האסלם, ברוח של מתינות עם נאמנות למסורת ישראל | משנת התש״ס 2000

bottom of page